19ος αιώνας

Η εμφάνιση του επαγγέλματος του φωτογράφου τον 19ο αιώνα

Στις 19 Αυγούστου του 1839, η γαλλική Ακαδημία των Τεχνών και η Ακαδημία των Επιστημών ανακοίνωσε επίσημα την εφεύρεση της φωτογραφίας. Τα επόμενα χρόνια, ξεκίνησε μια σειρά από πειραματισμούς για τη βελτίωση της τεχνικής και …

Η σταφίδα, ο στυλοβάτης της ελληνικής οικονομίας τον 19ο αιώνα

Η καλλιέργεια και το εμπόριο της σταφίδας υπήρξε ο κινητήριος «μοχλός» ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας τον 19ο αιώνα. Από τα πρώτα κιόλας χρόνια της δημιουργίας του Ελληνικού Κράτους, η κορινθιακή σταφίδα ήταν το βασικότερο εξαγωγικό …