Γιατί τα νέφη δεν πέφτουν στη Γη;

Η Γη μας λόγω της τεράστιας μάζας που διαθέτει, έλκει προς το κέντρο της όλα τα σώματα που είναι κοντά της. Θα έλεγε κανείς πως και τα σύννεφα που περιβάλουν τη γη θα έπρεπε κι αυτά να τα τραβάει προς τα κάτω. Αυτό όμως δεν συμβαίνει, ωστόσο από τα νέφη προέρχεται η βροχή που φθάνει στο έδαφος.

Νέφος είναι κάθε ορατό σύνολο υδροσταγονιδίων ή μικροσκοπικών παγοκρυσταλλων  που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα. Δημιουργείται όταν μια θερμότερη αέρια μάζα ανεβαίνει μέσα στην ατμόσφαιρα και ψύχεται αδιαβατικά, μέχρι να κορεστεί σε υδρατμούς, οι οποίοι συμπυκνώνονται σε υδροσταγόνες γύρω από μικροσκοπικά σωματίδια,τους πυρήνες.

Τα σύννεφα δεν πέφτουν στη Γη, επειδή οι ανοδικές κινήσεις του αέρα τα συγκρατούν σε αυτό το ύψος αλλά και εξαιτίας του ότι η πυκνότητα του ίδιου του νέφους αρχικά, είναι μικρότερη από αυτή της περιβάλλουσας ατμόσφαιρας. Λόγω της δομής της ατμόσφαιρας η θερμοκρασία κοντά στο έδαφος είναι συνήθως υψηλότερη από ότι  στα ανώτερα στρώματά της (αυτό συμβαίνει έως και τα πρώτα 12 περίπου χιλιόμετρα). Επομένως, οι αέριες μάζες που βρίσκονται κοντά στο έδαφος έχουν την τάση να ανέρχονται στην ατμόσφαιρα, με συνέπεια να ωθούν προς τα επάνω και τα μικροσκοπικά σωματίδια που  αιωρούνται  μέσα σε αυτή. Οι δύο αυτοί λόγοι αντισταθμίζουν τη βαρύτητα και οδηγούν στο να παραμένουν τα νέφη σε κάποιο ύψος στην ατμόσφαιρα και να μην πέφτουν στην γήινη επιφάνεια.

Βέβαια, όταν έχουν ήδη συμπυκνωθεί οι υδροσταγόνες και συνενώνονται και με άλλες, μεγαλώνουν με αποτέλεσμα το βάρος τους να υπερνικά της ανοδικές κινήσεις του αέρα,  και λόγω της βαρύτητάς τους πέφτουν στο έδαφος δημιουργώντας τη βροχή.