2ος  (23.07.2016 έως 03.08.2016)
To geonews.gr, διενεργεί προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό, με τίτλο «***Super Καλοκαιρινός Διαγωνισμός!!!*** Ένας τυχερός θα κερδίσει μία ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ φωτογραφική μηχανή 16Mpx, Aquapix 1024-R, Για απίθανες φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας μέσα και έξω από το νερό!», υπό τους ακόλουθους όρους:
1. Η διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από Σάββατο 23/07/2016 έως και την Τετάρτη 03/08/2016. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.
2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την εκ μέρους του συμμετέχοντος:
i. Επιλογή «τικάρισμα» των πεδίων “Μου αρέσει” και “κοινοποιήστε” της ανάρτηση με την ένδειξη «***Super Καλοκαιρινός Διαγωνισμός!!!*** Ένας τυχερός θα κερδίσει μία ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ φωτογραφική μηχανή 16Mpx, Aquapix 1024-R, Για απίθανες φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας μέσα και έξω από το νερό!», στην επίσημη σελίδα του geonews.gr στο Facebook (https://www.facebook.com/geonews.gr/).
ii. Like στη σελίδα του geonews.gr στο facebook (https://www.facebook.com/geonews.gr/)
iii. Να γράψει ένα μικρό σχόλιο για το δώρο μας στην ανάρτηση με την ένδειξη «***Super Καλοκαιρινός Διαγωνισμός!!!*** Ένας τυχερός θα κερδίσει μία ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ φωτογραφική μηχανή 16Mpx, Aquapix 1024-R, Για απίθανες φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας μέσα και έξω από το νερό!» στην επίσημη σελίδα του geonews.gr στο Facebook (https://www.facebook.com/geonews.gr/).
3. Διευκρινίζεται ότι το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται προωθεί ή ενισχύει τον συγκεκριμένο διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.
4. Από το διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ιστοσελίδας geonews.gr.
5. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής, που θα κερδίσει μία ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ φωτογραφική μηχανή 16Mpx, Aquapix 1024-R.
6. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στις 04/08/2016.
7. Ο νικητής του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθεί το αργότερο μέχρι δύο (2) ημέρες μετά τη λήξη του διαγωνισμού μέσω προσωπικού μηνύματος στο Facebook με το οποίο θα του ζητηθεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με το geonews.gr.
8. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή ή αν ο νικητής δεν απαντήσει στην προαναφερόμενη ειδοποίηση εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή του προσωπικού μηνύματος στο Facebook, τότε το geonews.gr απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και το δώρο θα το κερδίσει ο πρώτος επιλαχών. Αν ούτε αυτός ανταποκριθεί, το δώρο τότε θα κερδίσει ο δεύτερος επιλαχών.
9.Το όνομα του νικητή θα αναρτηθεί στην σελίδα του geonews.gr στο Facebook (https://www.facebook.com/geonews.gr/)
10. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με χρήμα ή να ανταλλαγεί με άλλο.