Πόσα δέντρα απαιτούνται για το οξυγόνο ενός ατόμου;

Όπως όλα τα φυτά έτσι και δέντρα χρησιμοποιούν ηλιακή ακτινοβολία, διοξείδιο του άνθρακα και νερό και παράγουν θρεπτικά συστατικά τα οποία είναι απαραίτητα για την συντήρηση και την ανάπτυξή τους. Η παραπάνω διαδικασία είναι γνωστή ως φωτοσύνθεση.
Κατά την φωτοσύνθεση 6 μόρια διοξειδίου του άνθρακα παράγουν ένα μόριο γλυκόζης και από την διαδικασία απελευθερώνονται 6 μόρια οξυγόνου. Ένα ώριμο δέντρο μουριάς έχει ύψος περίπου 10m και ζυγίζει 2 τόνους. Αν μεγαλώνει κατά 5% το χρόνο, αυτό σημαίνει ότι θα παράγει 100kg ξύλα, από τα οποία τα 38kg θα είναι άνθρακας. Σύμφωνα με το σχετικό μοριακό βάρος του οξυγόνου και του άνθρακα αυτό ισοδυναμεί με 100kg οξυγόνο το χρόνο ανά δέντρο.

Ένας άνθρωπος αναπνέει περίπου 9.5 τόνους αέρα το χρόνο, αλλά το οξυγόνο αποτελεί μόνο το 23% της ποσότητας αυτής, ενώ προσλαμβάνουμε λίγο περισσότερο από το 1/3 σε κάθε ανάσα. Με βάση τα δεδομένα αυτά, ένας άνθρωπος χρειάζεται περίπου 740kg οξυγόνου ετησίως. Για να παραχθεί επομένως μία τέτοια ποσότητα απαιτούνται 7 με 8 δέντρα.