Τα πρώτα νομίσματα των αρχαίων ΕλλήνωνΗ ύπαρξη του νομίσματος αποτελεί αδιαμφισβήτητα ελληνική εφεύρεση, καθώς τα πρώτα νομίσματα εμφανίστηκαν στις ελληνικές πόλεις της Ιωνίας στα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. Τα επόμενα χρόνια τα νομίσματα έφτασαν και στην υπόλοιπη Ελλάδα με την Αίγινα να είναι η πρώτη πόλη που έκοψε δικό της νόμισμα. Οι αμέσως επόμενες πόλεις που έκοψαν νόμισμα ήταν η Αθήνα, η Κόρινθος, η Χαλκίδα και η Ερέτρια, οι πόλεις δηλαδή που εκείνη την εποχή είχαν εδραιώσει ισχυρή κεντρική εξουσία και ήταν ισχυρές οικονομικά λόγω του εμπορίου.

Τα μέταλλα που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των νομισμάτων στον αρχαίο κόσμο ήταν ο χρυσός, ο άργυρος, ο χαλκός, τα κράματα του χαλκού, ο σίδηρος και πιο σπάνια ο ήλεκτρος. Στη Λυδία ο Κροίσος έκοψε νομίσματα σε χρυσό και σε άργυρο, όμως οι περισσότερες ελληνικές πόλεις έκοψαν νομίσματα κυρίως σε άργυρο. Έτσι, η πρόσβαση σε ορυχεία χρυσού και αργύρου συνδέθηκε σημαντικά με την οικονομική και πολιτική δύναμη μιας πόλης.

Τα πρώτα νομίσματα που κυκλοφόρησαν στις Ιωνικές πόλεις έφεραν παραστάσεις και σύμβολα των πόλεων και των θεών που τους προστάτευαν. Στην Αθήνα πάλι τα πρώτα νομίσματα των ετών 560-520 π.Χ. απεικόνιζαν αμφορέα, τρισκελίδα, γλαύκα, κεφάλι βοδιού, τροχό, θέματα που σχετίζονταν με τη μυθολογία, το εμπόριο και γενικά με το γεωργικό πλούτο της Αττικής. Μετά την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας από τον Κλεισθένη εμφανίστηκαν τα τετράδραχμα, που απεικόνιζαν στην πρόσθια όψη το κεφάλι της παρθένου Αθηνάς και στην οπίσθια όψη το ιερό πτηνό της, τη γλαύκα.

Οι πόλεις της Εύβοιας, η Χαλκίδα και η Ερέτρια, προκειμένου να συναγωνιστούν την ανάπτυξη της Αθήνας, έκοψαν κι αυτές νομίσματα προς τα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. Για τα δικά τους νομίσματα επέλεγαν θέματα κυρίως από τη χλωρίδα και την πανίδα του νησιού, τα προϊόντα, αλλά και τη λατρεία των θεών και ηρώων.

Μια επίσης αγαπημένη μορφή που κοσμούσε τα αρχαία νομίσματα από τον 6ο αιώνα π.Χ. έως και τα ρωμαϊκά χρόνια ήταν ο Ηρακλής. Στις περιοχές όπου η λατρεία του Ηρακλή ήταν πολύ διαδεδομένη κυκλοφόρησαν νομίσματα που αποτύπωναν τη μορφή του μυθικού ήρωα. Για παράδειγμα, στη Θάσο ο Ηρακλής λατρεύτηκε ως θεός και ως ήρωας και μάλιστα είχε κοπεί νόμισμα με τον τύπο του Ηρακλή τοξότη.

Εφόσον, λοιπόν, ο ελληνικός κόσμος απλωνόταν γύρω από τη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα, τα νομίσματα αυτά διαδόθηκαν σε ολόκληρο τον τότε γνωστό κόσμο. Για να διευκολυνθεί το εμπόριο είχε εκδοθεί ένας μεγάλος αριθμός νομισμάτων, τα οποία γίνονταν αποδεκτά από όλα τα εμπορικά κέντρα.

Πηγή:“Η Ιστορία του Αρχαίου Ελληνικού Νομίσματος” 

Φωτογραφία