Τα μανιτάρια του Αίνου στην Κεφαλονιά

O Εθνικός Δρυμός Αίνου με συνολική έκταση 28.620 στρ. αποτελείται από δύο περιοχές. Η μία εξαπλώνεται στον κύριο ορεινό όγκο του Αίνου (23.160 στρ.), με υψηλότερη κορυφή τον Μέγα Σωρό (υψ. 1.628 m) και η άλλη στον γειτονικό ορεινό όγκο, το όρος Ρούδι (5.460 στρ.), με υψηλότερη κορυφή την Γιούπαρη (υψ. 1.125 m).

Κύριο χαρακτηριστικό του Εθνικού Δρυμού είναι το δάσος της κεφαλληνιακής Ελάτης (Abies cephalonica), η οποία κυριαρχεί στην περιοχή και αποτελεί την μοναδική εμφάνιση στα Ιόνια Νησιά. Ο Αίνος αποτελεί τον “κλασσικό τόπο” της Abies cephalonica Loudon, δεδομένου ότι από εδώ περιγράφθηκε, το 1938, ως νέο είδος.

Σε αναγνώριση της σπουδαιότητάς του, το όρος Αίνος κηρύχθηκε το 1962 ως Εθνικός Δρυμός και έχει χαρακτηρισθεί, σε διεθνές επίπεδο, ως Ευρωπαϊκό Βιογενετικό Απόθεμα. Έχει, επίσης, ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Ειδικών Ζωνών “Natura 2000” και στο δίκτυο των Περιοχών Ειδικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την προστασία της ορνιθοπανίδας. Ταυτόχρονα με την κήρυξή του ως Εθνικού Δρυμού ορίσθηκε και ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής.Μελέτη της ποικιλότητας των μανιταριών του Αίνου

Στα πλαίσια του προγράμματος “Καταγραφή και παρακολούθηση ειδών μακρομυκήτων (μανιταριών) του Εθνικού Δρυμού Αίνου”, του 1ου Υποέργου με τίτλο “Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας” (1ος Άξονας Δράσεων: Καταγραφή και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής-ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων) της ενταγμένης Πράξης “Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου” στο Ε.Π. ΠΕΡιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013″ (Άξονας Προτεραιότητας 9 – “Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας”) έχει ξεκινήσει η συστηματική μελέτη των μανιταριών του Εθνικού Δρυμού του Αίνου και άλλων περιοχών της Κεφαλονιάς.

Την υλοποίηση του έργου έχουν αναλάβει η Δρ. Ζαχαρούλα Γκόνου-Ζάγκου, Λέκτορας του Τομέα Οικολογίας & Ταξινομικής του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ, ως Επιστημονική Υπεύθυνη του Έργου, και η Μαρίνα Τριανταφύλλου, MSc Βιολόγος. Η κα. Τριανταφύλλου παράλληλα με την εκτέλεση του παραπάνω έργου ξεκίνησε την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ με θέμα: «Ποικιλότητα μακρομυκήτων σε επιλεγμένα οικοσυστήματα της νήσου Κεφαλληνίας».

Η ποικιλότητα των μανιταριών στο νησί της Κεφαλονιάς ήταν ελάχιστα γνωστή και καταγεγραμμένη μέχρι την έναρξη του έργου. Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα διαφαίνεται η ύπαρξη πλούσιας ποικιλότητας μανιταριών, η οποία απαρτίζεται τόσο από κοινά όσο και από ενδιαφέροντα και σπάνια είδη.

mushring

Πηγή: foreasainou.gr