Οι Μακεδόνες βασιλείς στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην αρχαιότητα αποτελούσαν έναν πανελλήνιο θεσμό που διήρκεσε περισσότερο από χίλια χρόνια. Από το 776 π.Χ. μέχρι το 393 μ.Χ. διοργανώθηκαν στην Αρχαία Ολυμπία σχεδόν 300 Ολυμπιακοί Αγώνες, με συμμετοχή αθλητών από όλες τις ελληνικές πόλεις.

Κατά την αρχαιότητα, όλοι οι αθλητικοί αγώνες ήταν συνδεδεμένοι με τη θρησκεία και η τέλεσή τους γινόταν προς τιμή κάποιου θεού. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν αφιερωμένοι στον Ολύμπιο Δία και τελούνταν κάθε τέσσερα χρόνια. Μέσα στους καταλόγους των ολυμπιονικών βρίσκονται γραμμένα και τα ονόματα Μακεδόνων αθλητών, πράγμα που αποδεικνύει πως οι Μακεδόνες συμμετείχαν στα δρώμενα των πανελλήνιων θρησκευτικών κέντρων.

Από τις πηγές προκύπτει πως στους Ολυμπιακούς Αγώνες συμμετείχαν οι βασιλείς της Μακεδονίας Αλέξανδρος Α΄, ο Αρχέλαος και ο Φίλιππος Β΄. Μάλιστα, παρατίθεται πως ο Φίλιππος Β΄ συμμετείχε στο αγώνισμα της αρματοδρομίας. Ο Πλούταρχος συγκεκριμένα γράφει (Αλέξανδρος 3.8) πως την ημέρα που γεννήθηκε ο Αλέξανδρος είχε φτάσει επίσης η είδηση πως το άλογο του Φιλίππου είχε κερδίσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε κάποιο άλλο σημείο επίσης αναφέρεται πως ο Φίλιππος ήταν πολύ υπερήφανος που υπήρξε ολυμπιονίκης και γι’ αυτό αποτύπωσε επάνω σε νομίσματα τις νίκες των αρμάτων στην Ολυμπία.

Βέβαια, η συμμετοχή των Μακεδόνων στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν περιορίστηκε μόνο στους βασιλείς, αλλά επεκτάθηκε και στους απλούς πολίτες. Ενδιαφέρουσα είναι η μαρτυρία πως κάποιος Κρίτων ή Κλιτών από τη Μακεδονία φέρεται ως νικητής του δρόμου το 328 π.Χ.

Κάθε τέσσερα χρόνια, λοιπόν, μετά το θερινό ηλιοστάσιο το ιερό της Αρχαίας Ολυμπίας αποτελούσε το χώρο που οι Έλληνες συνειδητοποιούσαν την πνευματική τους ενότητα και την κοινή τους καταγωγή.

ΠηγήΟι αθλητικοί αγώνες της Αρχαίας Μακεδονίας

Φωτογραφία