Οι δείκτες τιμών των αγροτικών προϊόντων

Στη δίνη του Κορονοϊού εξακολουθεί να βρίσκεται η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο, ύστερα από το πρώτο σοκ που δημιούργησε ο «εξωγενής» αυτός παράγοντας, με χώρες σε καραντίνα, κλείσιμο συνόρων, θέσπιση μέτρων κοινωνικού αποκλεισμού από τις κυβερνήσεις και πλήθος κρουσμάτων, οι διεθνείς μετοχικές αγορές φαίνεται ότι προσπαθούν σταδιακά να ανακτήσουν πάλι τη δυναμική τους, όχι όμως με τον ίδιο ρυθμό.

Καθώς οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας έχουν επιδεινωθεί με τις εκτιμήσεις να μιλούν για ύφεση, με το δολάριο να παραμένει δυνατό παρά τα πακέτα της Fed, τη μειωμένη ζήτηση εξαιτίας περιορισμών στο διεθνές εμπόριο (εκτίμηση Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για πτώση 13% το 2020) και τις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές πετρελαίου, η πλειονότητα των αγροτικών προϊόντων μετρίασε σημαντικά τις απώλειες του προηγούμενου μήνα, ενώ το ακατέργαστο ρύζι, ο χυμός πορτοκαλιού και το σιτάρι είχαν θετικές αποδόσεις, με τη σόγια να παραμένει αμετάβλητη.

Όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες και σύμφωνα με την Εθνική Ωκεανική Υπηρεσία των ΗΠΑ (Νational Οceanic & Αtmospheric Agency), στο στάδιο αυτό υπάρχουν μόνο οριακές ενδείξεις εμφάνισης του φαινομένου El-Ninio για το επόμενο έτος, το οποίο λειτουργεί αρνητικά για την παραγωγή γενικότερα.

Αν και τον προηγούμενο μήνα η τιμή του δείκτη των αγροτικών προϊόντων ήταν $262, τώρα εμφανίζεται ελαφρά ενισχυμένη στα $272. Βλέποντας την τιμή του δείκτη των αγροτικών προϊόντων και τους κινητούς μέσους όρους 50 και 200 εβδομάδων αντίστοιχα, υπάρχει εκτίμηση ότι πιθανά να εμφανιστούν πτωτικές πιέσεις στον δείκτη στο αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς η εξάπλωση του κορονοϊού συνεχίζει να αναστέλλει την παγκόσμια οικονομική και βιομηχανική δραστηριότητα.Δείκτης Αγροτικών Προϊόντων

Σιτάρι

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), οι προβλέψεις Μαρτίου στην παγκόσμια αγορά σιταριού (στρεμματική απόδοση, συγκομιδή, στρέμματα που έχουν φυτευτεί) παρέμειναν στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα. Καθώς οι αγορές παραμένουν ταραχώδεις λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, οι αναλυτές εμφανίζονται σχετικά αισιόδοξοι για την τιμή του σιταριού, καθώς ο συνδυασμός μειωμένων εξαγωγών και αποθεματοποίησής του λειτουργούν θετικά στην αγορά σιταριού.

Ζάχαρη

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), οι προβλέψεις Μαρτίου στην παγκόσμια αγορά ζάχαρης παραμένουν σχετικά στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα. Σε επιμέρους επίπεδο χωρών, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ενίσχυση παραγωγής ζάχαρης στην Ινδία (33 εκατ. τόνους από 28,6), ενώ στην Ταϊλάνδη παραμένουν σχετικά αμετάβλητες (8,6 εκατ. τόνους) λόγω ξηρασίας και περιορισμένης φύτευσης. Ανασταλτικοί παράγοντες στην ανοδική πορεία της ζάχαρης, εκτός από τις μειωμένες εξαγωγές λόγω κορονοϊού, αποτελούν και τα μειωμένα έσοδα εταιρειών παραγωγής αιθανόλης λόγω της μειωμένης ζήτησης και του κινδύνου παραμονής των τιμών του πετρελαίου σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Καλαμπόκι

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), οι προβλέψεις Μαρτίου στην παγκόσμια αγορά καλαμποκιού έχουν μια ελαφρά βελτίωση (ο δείκτης αποθέματα προς κατανάλωση από 26,15 σε 26,19) με την Κίνα να εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο εισαγωγέα καλαμποκιού λόγω της αυξημένης χρήσης του σε ζωοτροφές. Ενδεικτικά, να αναφέρουμε ότι, καθώς η Κίνα ανακάμπτει σιγά σιγά, προέβη σε αγορές 567.000 τόνους καλαμποκιού των ΗΠΑ, με 63.000 τόνους για το τρέχον έτος εμπορίας και 504.000 τόνους με παράδοση την 1η Σεπτεμβρίου. Καθώς, όμως, το καλαμπόκι αποτελεί και συστατικό στοιχείο για την παραγωγή αιθανόλης ως καυσίμου στις ΗΠΑ, η πρόσφατη και σημαντική πτώση των τιμών του πετρελαίου επηρέασε πτωτικά την τιμή του καλαμποκιού. Η ενδεχόμενη ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου θα στηρίξει και τις τιμές του καλαμποκιού.

Χυμός πορτοκαλιού

H παγκόσμια μειωμένη παραγωγή πορτοκαλιών είχε επίπτωση στην παραγωγή χυμού πορτοκαλιού λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Όμως, η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού οδήγησε σε αύξηση της ζήτησης για τα εσπεριδοειδή, στο πλαίσιο υγιεινής διατροφής. Παράλληλα, εκτός από τον περιορισμό των εξαγωγών, οι παραγωγοί έρχονται αντιμέτωποι με την έλλειψη εργατικού δυναμικού στις μονάδες  παραγωγής και επεξεργασίας ως αποτέλεσμα των μέτρων κοινωνικού αποκλεισμού. Έτσι, η έλλειψη πορτοκαλιών στην παγκόσμια αγορά, οδηγεί σε σημαντική ενίσχυση της τιμής του και κατά συνέπεια της τιμής του χυμού πορτοκαλιού.

Βαμβάκι

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), οι προβλέψεις για την παγκόσμια αγορά βαμβακιού κατά τον μήνα Μάρτιο δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτη μεταβολή σε σχέση με τα στοιχεία Φεβρουαρίου. Αξίζει να αναφερθεί ότι, καθώς είδη από βαμβάκι θεωρούνται είδη «πολυτελείας», η κατανάλωσή τους ενισχύεται ή μειώνεται συναρτήσει της οικονομικής ανάκαμψης ή ύφεσης. Καθώς οι εκτιμήσεις της αγοράς συγκλίνουν, όλο και περισσότερο, σε ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας και λαμβάνοντας υπόψιν την αβεβαιότητα στο διεθνές εμπόριο, οι πιέσεις στην τιμή του βαμβακιού πιθανώς να συνεχίσουν να υφίστανται.

Σόγια

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), οι προβλέψεις Μαρτίου για την παγκόσμια αγοράσόγιας εμφανίζονται σχετικά βελτιωμένες. Ο δείκτης αποθέματα προς κατανάλωση εμφανίζεται ενισχυμένος από 28,16% σε 29,26%. Παράλληλα, η σταδιακή ανάκαμψη της Κίνας προσφέρει σημαντική στήριξη στην τιμή της σόγιας, καθώς αποτελεί τον μεγαλύτερο εισαγωγέα σόγιας. Ενδεικτικά, να αναφέρουμε ότι οι εισαγωγές σόγιας στην Κίνα αναμένεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, να φτάσουν τα 13,3, εκατ. τόνους το προσεχές διάστημα, καθώς η χρήση της σόγιας πέρα από τη γεωργική παραγωγή (ζωικά σιτηρά) χρησιμοποιείται ευρέως και στη μεταποίηση (βρώσιμα έλαια).

Βοοειδή

Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), στις προβλέψεις Μαρτίου αναθεώρησε προς τα κάτω τον ρυθμό σφαγής των βοοειδών εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Παράλληλα, εξαιτίας της πανδημίας αναθεώρησε πτωτικά τις προβλέψεις για εισαγωγές και εξαγωγές βοοειδών, ενώ προέβη και σε έρευνες κατά τη διάρκεια του Μαρτίου για τυχόν αύξηση των περιθωρίων κέρδους στις μονάδες συσκευασίας κρέατος, ύστερα από καταγγελίες παραγωγών βοοειδών για χειραγώγηση της αγοράς κρέατος.

Ακατέργαστο ρύζι

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), οι προβλέψεις Μαρτίου για την παγκόσμια αγορά ακατέργαστου ρυζιού έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω. Η τιμή του ρυζιού έχει ενισχυθεί σημαντικά, λόγω της αυξημένης ζήτησης από τις χώρες εισαγωγής, τη στιγμή που εξαγωγικές χώρες, όπως η Ινδία και το Βιετνάμ (90% της παγκόσμιας προσφοράς προέρχεται από την Ασία) αντιμετωπίζουν προβλήματα στις εξαγωγές ρυζιού λόγω του κορονοϊού, καθώς οι δυσκολίες στις εφοδιαστικές αλυσίδες παραμένουν.

Πηγή: Τράπεζα Πειραιώς 

 

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο