Καινοτόμες ερευνητικές δράσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την πρόληψη δασικών Πυρκαγιών

Δεν είναι καθόλου υπερβολή να υποστηρίξει κανείς πως στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συντελείται ένα τεχνολογικό θαύμα για την προστασία του περιβάλλοντος. Εδώ και μερικά χρόνια το Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μετεωρολογίας του Τμήματος Φυσικής έχουν αναπτύξει μια καινοτόμο εφαρμογή για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών στην Ήπειρο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο επιστημονικός υπεύθυνος των ερευνητικών προγραμμάτων Ofidia 1 και Ofidia 2, o κ. Στέργιος Αναστασιάδης, σε συνεργάτη του geonews.gr μάς μίλησε διεξοδικά για τις εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί από την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών, όπως επίσης για το πόσο χρήσιμες και αποτελεσματικές αποδεικνύονται στην πρόβλεψη επικινδυνότητας πυρκαγιών.

Ποιος είναι ο Στέργιος Αναστασιάδης

Ο κ. Στέργιος Αναστασιάδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών. Είναι κάτοχος διπλώματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο του Καναδά -M.Sc και Ph.D στην Πληροφορική, 1996 και 2001 αντίστοιχα-. Από τον Σεπτέμβριο 2001 μέχρι τον Νοέμβριο 2003 διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Duke, ΗΠΑ, ενώ στο εαρινό εξάμηνο του 2005 ήταν επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης και ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Από το 2005 είναι διορισμένο μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το χειμερινό εξάμηνο του 2009 ήταν επισκέπτης καθηγητής στη Σχολή Επιστημών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Λωζάνης, Ελβετία.

Στα ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνονται τα λειτουργικά συστήματα, κατανεμημένα συστήματα και αποτίμηση απόδοσης συστημάτων. Ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Αναστασιάδης τόσο στο διδακτικό όσο και στο ερευνητικό αντικείμενο ασχολείται με το λογισμικό, δηλαδή με συστήματα που παρέχουν υπηρεσίες για να «τρέχουν» διάφορες εφαρμογές. Ουσιαστικά, ενδιαφέρεται για το λογισμικό σαν πλατφόρμα πάνω στην οποία μπορούν να «τρέξουν» οι εφαρμογές αλλά και οι ίδιες οι εφαρμογές που παρέχουν κάτι χρήσιμο στον τελικό χρήστη.Το Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών

Το Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ξεκίνησε ως θεσμοθετημένο εργαστήριο από τον Δεκέμβριο του 2016. Βέβαια, η ερευνητική ομάδα συστημάτων υπήρχε ήδη από το 2005. Τα τελευταία χρόνια η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου ασχολείται κυρίως με συστήματα της υπολογιστικής νέφους και εκεί διερευνώνται ζητήματα που σχετίζονται με την αποθήκευση, με την ασφάλεια, με την αξιοπιστία κ.ά. Βασισμένοι σε ανοιχτό λογισμικό προσπαθούν να παρέχουν βελτιωμένα συστήματα λογισμικού, προκειμένου να μπορούν να «τρέχουν» οι εφαρμογές με μεγαλύτερη αξιοπιστία και ασφάλεια.

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου

Βασική προτεραιότητα του κ. Αναστασιάδη ήταν εξ αρχής ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου, αφιερώνοντας μάλιστα σημαντικό χρόνο ώστε να προετοιμαστεί ο χώρος για να εγκατασταθούν τα μηχανήματα. Σημαντική προσπάθεια καταβλήθηκε ώστε η αίθουσα στο ισόγειο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, όπου εγκαταστάθηκαν τα μηχανήματα, να πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ψύξης για την εξασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας των μηχανημάτων χειμώνα καλοκαίρι.

Έτσι, ύστερα από μια διαδικασία που διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια, με τη βοήθεια της Πρυτανείας και της Τεχνικής Υπηρεσίας διαμορφώθηκε ένας λειτουργικός χώρος περίπου 200τμ. με τις κατάλληλες προδιαγραφές, όπου μπορούσαν πλέον να τοποθετηθούν για να «τρέχουν» τα πειράματα και οι ερευνητικές δράσεις του Τμήματος.

Σήμερα, το Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών έχει μια σημαντική υλικοτεχνική υποδομή, η οποία αποτελείται από servers και από αρκετές δεκάδες διακομιστές. Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές που εκπονούν έρευνα στο Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών μπορούν να έχουν μηχανήματα τεχνολογίας αιχμής, προκειμένου να αναπτύσσουν λογισμικό και να «τρέχουν» πειράματα.

Οι συστοιχίες υπολογιστών του Εργαστηρίου

Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί απαιτείται πλήρης πρόσβαση στο λογισμικό του υπολογιστή καθώς τους ενδιαφέρει και το λειτουργικό σύστημα και όχι μόνο οι εφαρμογές που «τρέχουν» επάνω σ’ αυτό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουν αποκλειστικό έλεγχο στο μηχάνημα προκειμένου να μπορούν να κάνουν αλλαγές, όπως για παράδειγμα στο σύστημα αποθήκευσης δεδομένων. Γι’ αυτό μέσα από χρηματοδοτούμενα έργα που συμμετείχε το Εργαστήριο κατόρθωσαν να εξασφαλιστεί η υπολογιστική υποδομή. Το πλεονέκτημα, λοιπόν, του συγκεκριμένου Εργαστηρίου είναι πως έχουν αρκετά πειραματικά αποτελέσματα, όπως επίσης δημοσιεύσεις σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Όλη αυτή η επιτυχία οφείλεται ασφαλώς σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός πως πλέον υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για τη διεξαγωγή της έρευνας.

Ofidia 1 και Ofidia 2

Στόχος των ερευνητικών προγραμμάτων Ofidia είναι η πρόληψη, ο εντοπισμός και η καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών. Σχετικά μ’ αυτά τα δύο ερευνητικά προγράμματα, που εντάσσονται στο έργο Interreg Ελλάδα-Ιταλία, ο κ. Αναστασιάδης μας δήλωσε:

«Επειδή σήμερα ο άνθρωπος διακατέχεται από την επιθυμία να αξιοποιήσει το φυσικό περιβάλλον για να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του, τέθηκε κάποτε σε σχετική συζήτηση το ερώτημα πώς θα μπορούσε να βοηθήσει η τεχνολογία τις διάφορες υπηρεσίες για την προστασία του. Συγκεκριμένα το 2012, έγινε μια σχετική συζήτηση με αξιωματικούς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με διάθεση να ενημερώσουν για τις ανάγκες που αντιμετώπιζαν και να διερευνηθεί κατά πόσο θα μπορούσαν να βοηθηθούν από την τεχνολογία. Μέσα από τη συζήτηση με τον κ. Χαβέλα, διοικητή της Πυροσβεστικής Ιωαννίνων, και με τον κ. Αναγνωστάκη, διοικητή στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικής Ηπείρου, αποδείχτηκε πως η τεχνολογία θα μπορούσε να βοηθήσει αρκετά στην πρόβλεψη επικινδυνότητας πυρκαγιών, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη και την πολύχρονη εμπειρία των πυροσβεστών. Στη συζήτηση αυτή τέθηκαν οι πρώτες ιδέες σχετικά με την εποπτεία του δάσους από ένα κεντρικό σημείο ελέγχου της Πυροσβεστικής Υπηρεσία με ζωντανή σύνδεση βίντεο. Στη συνέχεια τέθηκε το ζήτημα της πρόβλεψης καιρού, όχι όμως ως απλή πληροφορία αλλά ως μια εύχρηστη πληροφορία που θα είναι διαθέσιμη μέσα από διαδραστικά εργαλεία για να μπορούν να αποφασίζουν οι αξιωματικοί τους κινδύνους κατά την εξέλιξη μίας πυρκαγιάς. Έτσι ξεκίνησε η πρώτη φάση και ακολούθησε επικοινωνία με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής στο Λέτσε της Ιταλίας. Από εκεί υπήρχε η ενθάρρυνση να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο πρόβλημα και ξεκίνησε το Ofidia 1, στο έργο Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013».

Διασυνοριακή εργασία για την αντιμετώπιση κινδύνου πυρκαγιάς

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής και επιστημονικός υπεύθυνος του Ofidia δήλωσε σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος:
«Όλα ξεκίνησαν το 2014. Τότε, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας δέχτηκε να είναι ο εταίρος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που ουσιαστικά θα αναλάμβανε τη διασύνδεση και με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Έγινε έτσι η πρώτη διασυνοριακή εργασία για την αντιμετώπιση του κινδύνου των πυρκαγιών. Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε το 2015 και ήδη μέσα από αυτό το έργο αναπτύξαμε εργαλεία, τα οποία αφορούν τη διαχείριση μετεωρολογικών δεδομένων πρόγνωσης καιρού, δεδομένων από αισθητήρες μετεωρολογικών σταθμών, καθώς και δεδομένων που αφορούν τα χαρακτηριστικά πυρκαγιών, όπως την τοποθεσία και τον χρόνο που ξέσπασαν. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήσαμε μια πρώτη συλλογή από εφαρμογές, τις οποίες διαθέσαμε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στη συνέχεια, η ανταπόκριση που λάβαμε από τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν πάρα πολύ θετική. Δήλωσαν πως όντως χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά και τους βοηθούν πραγματικά για να πραγματοποιούν τις περιπολίες και να βρίσκονται σε εγρήγορση για το πού υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς».

Σχετικά με ερώτηση γιατί είναι καινοτόμος η εφαρμογή για την πρόβλεψη επικινδυνότητας πυρκαγιών, ο κ. Αναστασιάδης μάς ανέφερε:
«Μία σημαντική καινοτομία είναι τα χαρακτηριστικά της πρόγνωσης των καιρικών συνθηκών, από τις οποίες εξαρτάται η επικινδυνότητα των πυρκαγιών. Για παράδειγμα, η συνεργασία με το Εργαστήριο Μετεωρολογίας, με τον καθηγητή τον κ. Μπαρτζώκα, μας έδωσε την πρόσβαση σε πάρα πολύ λεπτομερή πρόγνωση καιρού, η οποία παρέχει στοιχεία σε ένα πυκνό πλέγμα σημείων 2Χ2 χιλιομέτρων, και αυτό αφορά ολόκληρη την Ήπειρο και γειτονικές περιφέρειες και λίγο την Αλβανία. Η ιδέα ήταν πως θα μπορούσαμε να έχουμε έναν χάρτη όπου πατώντας σ’ ένα οποιοδήποτε σημείο, θα μας βγάζει πρόγνωση για το συγκεκριμένο σημείο, το οποίο μπορεί να είναι επάνω στο βουνό, δίπλα στη θάλασσα, οπουδήποτε δηλαδή μπορεί να εμφανιστεί κίνδυνος πυρκαγιάς. Επομένως, δεν αφορά μόνο πόλεις και χωριά αλλά αφορά ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση που καλύπτεται από την πρόγνωση».

Στη συνέχεια συμπλήρωσε πως αυτό από μόνο του ήταν καινοτόμο και αφορούσε μια σειρά από περιβαλλοντικά δεδομένα, δηλαδή θερμοκρασία, υγρασία, βροχόπτωση, την κατεύθυνση και την ταχύτητα του ανέμου σε διάφορα ύψη από το έδαφος. Έτσι τελικά είχαν τη δυνατότητα να παρέχουν εξειδικευμένες πληροφορίες για την πρόβλεψη πυρκαγιάς στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δ. Μακεδονίας και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Όλα αυτά τελικά φάνηκαν πως ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμα.

Αφού από το Ofidia 1 παρεχόταν πια η δυνατότητα να ορίζεται μια περιοχή στο χάρτη με έναν κύκλο και να απεικονίζεται ποιες πυρκαγιές ξέσπασαν σ’ αυτή την περιοχή τα τελευταία δέκα χρόνια, αυτό ασφαλώς χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο για την πρόβλεψη της πυρκαγιάς. Γιατί όπως τους ανέφεραν οι ειδικοί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι περιοχές που είχαν ξεσπάσει πυρκαγιές παλαιότερα αντιμετωπίζουν ένα συνεχόμενο πρόβλημα με νέες πυρκαγιές. Χωρίς βέβαια να υπάρχει ξεκάθαρη εξήγηση για τον λόγο που συμβαίνει αυτό, γιατί μια πυρκαγιά μπορεί να προκληθεί είτε λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών είτε από κάποιο ανθρωπογενή παράγοντα, οι περιοχές όπου στο παρελθόν σημειώθηκαν συμβάντα πυρκαγιών βρίσκονται πάντα σε προτεραιότητα προστασίας καθώς μπορεί ξανά να εμφανιστεί εκεί πυρκαγιά. Έτσι, στα πλαίσια του προγράμματος αναπτύχθηκε κι ένα τέτοιο εργαλείο.

Η υπεροχή του Ofidia σε σχέση με τους χάρτες της Πολιτικής Προστασίας

Μπορεί η Πολιτική Προστασία σήμερα να παρέχει σε καθημερινή βάση έναν χάρτη για τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε κάθε περιφερειακή ενότητα της Ελλάδας, όμως στα πλαίσια του Ofidia 1 ουσιαστικά παρέχεται αυτή η πληροφορία για την Ήπειρο αλλά σε πάρα πολύ λεπτομερή απεικόνιση. Ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε ότι «για κάθε 2Χ2 χιλιόμετρα υπάρχουν διαφορετικοί δείκτες, πέρα από τα βασικά καιρικά χαρακτηριστικά, γιατί είχαμε ειδικούς δείκτες που ουσιαστικά ενσωματώθηκαν στις εφαρμογές. Ύστερα από έρευνα πάλι του Εργαστηρίου Μετεωρολογίας εξετάστηκε ποιοι δείκτες, που έχουν αναπτυχθεί διεθνώς, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς για την Ήπειρο. Έτσι, εμείς δεν δίνουμε την πρόβλεψη απλά για όλη την Ήπειρο αλλά για κάθε 2Χ2 χιλιόμετρα περιοχή σε ολόκληρη την Ήπειρο. Αυτό σημαίνει ότι οι υπεύθυνοι φορείς μπορούν να γνωρίζουν πιο στοχευμένα πού θα εμφανιστεί κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατά καιρούς μάς έχουν αναφέρει από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ότι σημεία που εμφανίζεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς με κόκκινο στο χάρτη, ακόμη και εντός του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, είναι σημεία που πραγματικά ξεσπούν πυρκαγιές».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις κάμερες που έχουν εγκατασταθεί σε διάφορα σημεία στον ορεινό όγκο των Ιωαννίνων. Οι κάμερες αυτές έχουν καταγράψει κατά καιρούς τον καπνό πυρκαγιάς και αυτός ο εντοπισμός της εστίας της πυρκαγιάς βοήθησε πολύ στο σχεδιασμό της αντιμετώπισής της. Συνεπώς, όλα αυτά που χρειαζόταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία υπήρχε πια δυνατότητα να τα υποστηρίξουν και να τα υλοποιήσουν στο Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών.Το Ofidia 2

Σε συνέχεια όλων αυτών ξεκίνησε αργότερα το Ofidia 2, όπου στα πλαίσια αυτού του προγράμματος βελτιώνονται ακόμη περισσότερο οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Άμεσα πρόκειται να εγκατασταθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δ. Μακεδονίας περισσότερες κάμερες σε διάφορα σημεία κι έτσι τελικά θα υπάρχουν 16 κάμερες που θα εποπτεύουν τα δάση για πυρκαγιές.

Επιπλέον, μας δήλωσε ο κ. Αναστασιάδης πως θα έχουν και περισσότερους μετεωρολογικούς σταθμούς που θα καταγράφουν τις καιρικές συνθήκες στα σημεία που είναι επικίνδυνα να ξεσπάσει πυρκαγιά στον ορεινό όγκο. Επίσης, αναπτύσσεται μια σειρά από εργαλεία όσον αφορά την καταγραφή των πυρκαγιών με πιο λεπτομερή πληροφορία για το ποια περιοχή κάηκε ακριβώς και αυτή να είναι διαθέσιμη online στους φορείς ή όσον αφορά τους αισθητήρες να καλύπτουν μεγαλύτερη έκταση στην Ήπειρο.

Στόχος επίσης είναι αφενός να έχουν σε πραγματικό χρόνο γνώση των καιρικών συνθηκών, αφετέρου δε, σχετικά με την πρόγνωση καιρού, να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στο να προσδιορίζουν οι ίδιοι τα κριτήρια με τα οποία θεωρούν ότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και να εμφανίζονται μετά σ’ έναν χάρτη με διάφορους χρωματισμούς τα σημεία με κίνδυνο πυρκαγιάς. Ακόμη, θα υπάρχει η δυνατότητα να συλλέγεται πολυμεσικό υλικό κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης μιας πυρκαγιάς και να μπορούν να το διαθέσουν στους φορείς, προκειμένου να διαμορφώνεται μια συνολική εικόνα για το ποια είναι ακριβώς η κατάσταση κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης. Έτσι όλα αυτά μαζί, οι κάμερες, οι προβλέψεις, οι αισθητήρες, η καταγραφή των πυρκαγιών και η καταγραφή των συνθηκών σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης συνθέτουν ένα ενδιαφέρον σύνολο από εφαρμογές οι οποίες θα βοηθήσουν ακόμη περισσότερο τους φορείς, δηλαδή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δ. Μακεδονίας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

«Προκειμένου να τα αναπτύξουμε όλα αυτά αντιμετωπίζουμε μια σειρά από τεχνολογικές προκλήσεις», συμπλήρωσε ο Κ. Αναστασιάδης. «Γιατί σαφώς είναι διαφορετική περίπτωση να έχεις μια κάμερα που σου στέλνει στιγμιότυπα από μια παραλία σε κατοικημένη περιοχή και διαθέτει όλα τα μέσα, δηλαδή ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση, για να παράσχει την πληροφορία και τελείως διαφορετικό να έχεις μια κάμερα επάνω στο βουνό που δεν υπάρχει ούτε ρεύμα ούτε τηλεφωνική σύνδεση. Τότε, επεμβαίνουμε εμείς με δικό μας δίκτυο και τεχνικά μέσα για να καταστεί εφικτή η μετάδοση υψηλής ευκρίνειας βίντεο».

Εφόσον λοιπόν δίνεται πρόβλεψη όχι μόνο για τις πόλεις και τα χωριά αλλά για όλη τη γεωγραφική έκταση της Ηπείρου με μεγάλη μάλιστα ακρίβεια, σε καθημερινή βάση και για κάθε 2 ώρες, αυτό σημαίνει ότι ο όγκος της πληροφορίας που καλούνται να διαχειριστούν είναι πολύ μεγάλος.

Οι προκλήσεις και τα τεχνικά ζητήματα που καλούνται να διαχειριστούν

«Αυτό στη συνέχεια ανοίγει ζητήματα σχετικά με το πόσο γρήγορα θα μπορείς να ανακτήσεις αυτή την πληροφορία και να μπορείς να κάνεις φιλτράρισμα της πληροφορίας και ταυτόχρονα να μπορεί διαδραστικά ο υπεύθυνος επάνω στο σημείο που μπορεί να έχει εμφανιστεί μια πυρκαγιά να έχει πολύ σύντομα αυτή την πληροφορία ή επίσης να έχει πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα που έχουν καταγραφεί για να μπορεί να τα αξιοποιήσει για να αντιμετωπίσει καλύτερα τις πυρκαγιές. Εφόσον πρόκειται για μια συλλογή από πληροφορίες, οι οποίες είτε λόγω των συνθηκών που επικρατούν στα διάφορα σημεία, όπου βρίσκονται εγκαταστημένες οι κάμερες, είτε λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων, μας φέρνουν αντιμέτωπους με μια σειρά από τεχνικά ζητήματα που αφορούν και το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί, την οργάνωση των δεδομένων και τα εργαλεία στο διαδίκτυο που θα χρησιμοποιηθούν για την απεικόνιση. Όλα αυτά συνθέτουν μια σειρά από τεχνολογικές προκλήσεις που ήδη αντιμετωπίσαμε συνεχίζοντας να βελτιώνουμε τα εργαλεία που διαθέτουμε», σχολίασε ο κ. Αναστασιάδης.

Οι δύο συστοιχίες υπολογιστών του Εργαστηρίου

Κλείνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, ο κ. Αναστασιάδης δεν παρέλειψε να επισημάνει την άριστη συνεργασία που έχουν όλα αυτά τα χρόνια με τους εμπλεκόμενους φορείς και το Εργαστήριο Μετεωρολογίας.

«Η εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η συνεχής ενημέρωση για τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά και κυρίως η μετάδοση της πληροφορίας, μας βοήθησε σε μεγάλο βαθμό να αξιοποιήσουμε την τρέχουσα τεχνολογία και να αναπτύξουμε χρήσιμα εργαλεία. Αυτό είναι ένα βασικό βήμα για ολόκληρη την Ήπειρο για να είναι καλύτερη η εποπτεία και άμεση η αντιμετώπιση του κινδύνου εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς. Με λίγα λόγια, το έργο αυτό θα πρέπει να είναι υπόδειγμα και για την υπόλοιπη Ελλάδα και γενικότερα για τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι σημαντικό, λοιπόν, τέτοιου είδους εργαλεία να μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας μας και αυτό ασφαλώς είναι εφικτό. Όλη αυτή η πλατφόρμα επιχειρησιακής προστασίας κινδύνου πυρκαγιών μπορεί να προσαρμοστεί και για άλλες Περιφέρειες, αρκεί βέβαια να ανταποκριθούν οι αντίστοιχοι φορείς».

Τέτοιες ερευνητικές προσπάθειες ασφαλώς είναι αξιέπαινες και αποδεικνύουν έμπρακτα πως η εφαρμοσμένη επιστήμη βοηθά στην αντιμετώπιση του κινδύνου εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς και συμβάλλει στην ποιότητα της καθημερινότητάς μας.

Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Στέργιο Αναστασιάδη για τη συνέντευξη που μας παραχώρησε και για την ξενάγηση στο Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών.

 

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο