Η πράσινη έρευνα και οι επενδύσεις καινοτομίας στην Ευρώπη

Το πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη είναι το επόμενο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, αρχής γενομένης από το 2021.

Τα ισχυρά μέσα του προγράμματος-πλαισίου μας και η καινοτόμος διακυβέρνηση θα δώσουν ώθηση στις συστημικές αλλαγές που είναι απαραίτητες για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας και την εξασφάλιση μιας οικολογικής και οικονομικής μετάβασης χωρίς αποκλεισμούς.

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», σε συνέργεια με άλλα προγράμματα της ΕΕ, θα είναι το κλειδί για τη μόχλευση εθνικών δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Από κοινού θα προωθήσουν νέες τεχνολογίες, βιώσιμες λύσεις και ανατρεπτικές καινοτομίες και θα διαδώσουν επιτυχημένες νέες λύσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο.

Πάνω από το 35 % των δαπανών του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα διοχετευτεί στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα.

Πράσινες συμπράξεις

Θα υπάρξει ένα νέο κύμα συμπράξεων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Οι εταιρικές σχέσεις θα συμβάλουν στη δρομολόγηση των εκτεταμένων μετασχηματισμών στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της οικονομίας τους οποίους υπαγορεύει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Η ΕΕ θα συνεργαστεί στενά με τη βιομηχανία και τις χώρες για τη στήριξη συμπράξεων σε κρίσιμους τομείς όπως οι μεταφορές –συμπεριλαμβανομένων των συσσωρευτών– το καθαρό υδρογόνο, ο χάλυβας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, οι τομείς κυκλικής βιολογικής παραγωγής, το δομημένο περιβάλλον και η βιοποικιλότητα.

Πράσινες αποστολές

Οι αποστολές του «Ορίζων Ευρώπη» θα κινητοποιήσουν την έρευνα και την καινοτομία, θα δράσουν καταλυτικά, θα αποδώσουν καρπούς, θα επιδείξουν λύσεις και θα παράγουν ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά.
Ταυτόχρονα, έχουν ως στόχο να κατακτήσουν τη φαντασία των πολιτών και να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη όσον αφορά τους μελλοντικούς μετασχηματισμούς.
Τέσσερις από τις πέντε περιοχές αποστολών που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του «Ορίζων Ευρώπη» υποστηρίζουν άμεσα την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία:

 • Υγιείς ωκεανοί, υγιείς θάλασσες και υγιή παράκτια και εσωτερικά ύδατα.
 • Κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις.
 • Υγεία του εδάφους και τρόφιμα.
 • Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στον κοινωνικό μετασχηματισμό.

Κανόνες για την πράσινη έρευνα και την καινοτομία

Για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, χρειάζεται προσεκτική αξιολόγηση, ανάλυση και σχεδιασμός της ισχύουσας και μελλοντικής νομοθεσίας. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να αφήνονται περιθώρια για νέες, πρωτοποριακές ιδέες που θα οδηγήσουν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Μια προσέγγιση με βάση την αρχή της καινοτομίας μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο εν προκειμένω.

Επιτυχημένα έργα

Τα ερευνητικά έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ παράγουν ήδη αποτελέσματα που θα συμβάλουν στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Ορισμένα παραδείγματα

 • Το BAMB στηρίζει την κυκλική οικονομία με τον σχεδιασμό κτιρίων με χαμηλές εκπομπές και την επαναχρησιμοποίηση κατασκευαστικών υλικών
 • Το AMBER βοηθά στην αποκατάσταση των τοπικών οικοσυστημάτων των ποταμών
 • Το REFRESH χρησιμοποιεί διδάγματα από τη συμπεριφορική επιστήμη με σκοπό τη μείωση της σπατάλης τροφίμων
 • Το MUSICA μειώνει τις ανθρακούχες εκπομπές από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των μικρών νησιών, με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών
 • Το FIRST2RUN δείχνει πώς οι υποχρησιμοποιούμενες καλλιέργειες μπορούν να μετατραπούν σε βιοπροϊόντα, ζωοτροφές και ενέργεια
 • Το SPARCs συνεργάζεται με πόλεις για την ομαλή μετάβαση σε μια οικονομία με επίκεντρο τον πολίτη, μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων
 • Το DownTatten βελτιώνεται  η μέτρηση των νανοσωματιδίων με σκοπό τη στήριξη της μελλοντικής ρύθμισης για τις εκπομπές
 • Το E-FERRY είναι ένα 100 % ηλεκτρικό οχηματαγωγό, το οποίο τροφοδοτείται μόνο από μπαταρίες
 • Το LACTIPS δημιουργεί υδατοδιαλυτές πλαστικές συσκευασίες από γαλακτοκομικά υποπροϊόντα
 • Το BIOSKOH παράγει βιοαιθανόλη με χαμηλά επίπεδα εκπομπών, φτηνά, σε εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Αναζητήστε περισσότερα επιτυχημένα έργα πράσινης έρευνας.