Εμφιαλωμένο νερό: φυσικό μεταλλικό, νερό πηγής ή επιτραπέζιο;

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί κατά πολύ και στη χώρα μας η κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού, καθώς οι καταναλωτές δείχνουν μια προτίμηση στο εμφιαλωμένο έναντι του νερού του δικτύου ύδρευσης.

Κάνοντας μια βόλτα στην τοπική αγορά για αναζήτηση εμφιαλωμένου νερού, θα διαπιστώσετε πως στην ετικέτα της σφραγισμένης φιάλης αναγράφεται ο τύπος του νερού. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπάρχουν τρεις κατηγορίες εμφιαλωμένων νερών: τα φυσικά μεταλλικά, τα νερά πηγής και τα επιτραπέζια.

Ποιον τύπο νερού να διαλέξω;

Ασφαλώς, κάθε εμφιαλωμένο νερό είναι πόσιμο νερό που προσφέρεται στο εμπόριο συσκευασμένο σε πλαστική ή γυάλινη φιάλη και είναι κατάλληλο για κατανάλωση. Όλες οι εταιρείες εμφιάλωσης νερού που διοχετεύουν νερό στην ελληνική αγορά υπάγονται στην εθνική νομοθεσία και στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι’ αυτό υποχρεωτικά αναγράφονται τα χαρακτηριστικά της ποιότητας του νερού στις ετικέτες. Καλό όμως είναι να γνωρίζει ο καταναλωτής πως όλα τα εμφιαλωμένα νερά δεν είναι ίδια και να επιλέγει συνειδητά πια τον τύπο του νερού που θα επιθυμούσε να καταναλώνει.Φυσικά μεταλλικά νερά

Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως φυσικά μεταλλικά χαρακτηρίζονται τα νερά που έχουν υπόγεια προέλευση, εμφιαλώνονται επί τόπου στην πηγή υδροληψίας και φυσικά δεν υπόκεινται σε καμία διαδικασία απολύμανσης. Το φυσικό μεταλλικό νερό δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο άλλης κατεργασίας εκτός από, για παράδειγμα, τον διαχωρισμό ασταθών στοιχείων, όπως οι ενώσεις του σιδήρου και του θείου.

Το φυσικό μεταλλικό διακρίνεται από το κοινό πόσιμο νερό από τη φυσιολογική του σύσταση, αφού περιέχει περισσότερα ανόργανα άλατα, ιχνοστοιχεία ή άλλα συστατικά, και από την αρχική του κατάσταση που διατηρείται άθικτη λόγω της υπόγειας προέλευσής του.

Στα φυσικά μεταλλικά νερά εμπεριέχονται και τα φυσικώς αεριούχα μεταλλικά νερά όπως και τα μεταλλικά νερά με προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα.

Το φυσικό αεριούχο μεταλλικό νερό είναι το νερό του οποίου η περιεκτικότητα σε CO2 προερχόμενο από την πηγή, έπειτα από ενδεχόμενο καθαρισμό με καθίζηση και εμφιάλωση, είναι η ίδια με εκείνη που διαπιστούται στην έξοδο. Αντίθετα, ένα φυσικό μεταλλικό νερό με προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα είναι το μεταλλικό νερό στο οποίο έχει προστεθεί διοξείδιο του άνθρακα (CO2) προελεύσεως άλλης από εκείνη του υδροφόρου ορίζοντα του υπογείου στρώματος από τον οποίο προέρχεται το νερό.

Νερά πηγής

Το νερό πηγής είναι το νερό υπόγειας προέλευσης που αντλείται από μία ή περισσότερες φυσικές ή τεχνητές εξόδους μιας πηγής. Εμφιαλώνεται επιτόπου, στο χώρο προέλευσής του, δεν υπόκειται σε καμία επεξεργασία απολύμανσης και τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά συμφωνούν με εκείνα του κοινού πόσιμου νερού.

Τα επιτραπέζια νερά

Επιτραπέζιο χαρακτηρίζεται το νερό που χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών είτε ύστερα από επεξεργασία είτε όχι. Μπορεί να έχει βρεθεί στην επιφάνεια ή να έχει υπόγεια προέλευση και επιτρέπεται να υποβληθεί σε διάφορες διεργασίες απολύμανσης ώστε να είναι μικροβιολογικά αποδεκτό. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος απολύμανσης πρέπει βέβαια να αναγράφεται στην ετικέτα. Στην ουσία, ένα επιτραπέζιο νερό μπορεί να μην διαφέρει καθόλου από το πόσιμο νερό του δικτύου ύδρευσης.

Στις μέρες μας, το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών εμφιάλωσης της χώρας μας έχει ήδη συμμορφωθεί µε την ισχύουσα νομοθεσία και οι επιχειρήσεις εμφιάλωσης νερού λειτουργούν εφαρμόζοντας τον «Οδηγό Ορθής Υγιεινής Πρακτικής».

Πηγές:
eur-lex.europa.eu
efet.gr