Υψηλός έως πολύ υψηλός o κίνδυνος πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας για την Παρασκευή 12.8.2016

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016 προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της δυτικής Πελοποννήσου και των νησιών του Ιονίου. Δείτε τις περιοχές στο χάρτη της ΓΓΠΠ:160812