Που καταλήγουν οι προωθητικοί πύραυλοί των αποστολών στο διάστημα;

Κατά την εκτόξευση δορυφόρων  ή διαστημικών λεωφορείων στο διάστημα  γίνεται χρήση πυραύλων. Ο πύραυλος προωθείται εκτοξεύοντας αέρια που προέρχονται από καύση στερεών ή υγρών καυσίμων. Η λειτουργία του στηρίζεται στη θεωρία του Νεύτωνα περί δράσης και αντίδρασης, με βάση και την αρχή διατήρησης της ορμής. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ελληνικό όνομά του πήρε ο πύραυλος από το πυρ (φωτιά) και το αυλός (φλογέρα) λόγω του σχήματός του και του τρόπου πρόωσης που συνοδεύεται από φλόγα.

Στο video της ΝASA που ακολουθεί καταγράφεται η διαδικασία περισυλλογής των πυραύλων μετά από μια διαστημική αποστολή.